967897145

AR PETROLEUM

Developed by Sirithorn Pornsiwakit
Free


Screenshots

App Details

Developer
Sirithorn Pornsiwakit
Price
Free
Version
1.0
File Size
230.26 MB
Release Date
2015-04-03 12:34:36
Version Updated Date
2015-04-03 12:34:36
Languages
  • English
compatibility
Minimum iOS Version 4.3 - iPhone3GS - iPadWifi - iPad3G - iPodTouchThirdGen - iPhone4 - iPodTouchFourthGen - iPad2Wifi - iPad23G - iPhone4S - iPadThirdGen - iPadThirdGen4G - iPhone5 - iPodTouchFifthGen - iPadFourthGen - iPadFourthGen4G - iPadMini - iPadMini4G - iPhone5c - iPhone5s - iPadAir - iPadAirCellular - iPadMiniRetina - iPadMiniRetinaCellular - iPhone6 - iPhone6Plus - iPadAir2 - iPadAir2Cellular - iPadMini3 - iPadMini3Cellular - iPodTouchSixthGen - iPhone6s - iPhone6sPlus - iPadMini4 - iPadMini4Cellular - iPadPro - iPadProCellular - iPadPro97 - iPadPro97Cellular - iPhoneSE - iPhone7 - iPhone7Plus - iPad611 - iPad612 - iPad71 - iPad72 - iPad73 - iPad74 - iPhone8 - iPhone8Plus - iPhoneX - iPad75 - iPad76 - iPhoneXS - iPhoneXSMax - iPhoneXR - iPad812 - iPad834 - iPad856 - iPad878 - iPadMini5 - iPadMini5Cellular - iPadAir3 - iPadAir3Cellular - iPodTouchSeventhGen

App Description

หนังสือ "ท่องโลกพลังงานน่ารู้" และเทคโนโลยีเสมือนจริง
สร้างสรรค์โดย แผนก Amarin Publishing Services (APS)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

คำอธิบาย
ครั้งแรกกับการเรียนรู้เรื่องราวของพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
สัมผัสประสบการณ์ 3 มิติ เพียงปลายนิ้วสัมผัส!

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอหนังสือ "ท่องโลกพลังงานน่ารู้" พร้อมเทคโนโลยีเสมือนจริง สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ รูปแบบใหม่ของการอ่าน ที่พร้อมสร้างสรรค์ความเข้าใจและความสนุกเพลิดเพลินแก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป

หนังสือ "ท่องโลกพลังงานน่ารู้" พร้อมย่นย่อเรื่องราวความมหัศจรรย์ของพลังงานลักษณะต่างๆ มาไว้ในมือคุณด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เพียงผู้อ่านใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "AR Petroleum" จาก App Store จากนั้น นำสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมาจับภาพ (capture) ที่หน้าหนังสือก็จะปรากฏการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ 3 มิติเสมือนจริง พร้อมเสียงเพลงประกอบที่คอยให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวพลังงานต่างๆ ที่มีอยู่บนโลกใบนี้

เนื้อหา : บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปิโตรเลียมและพลังงานต่างๆ ดังนี้
1. เรื่องราวของปิโตรเลียมและพลังงานอื่นๆ อาทิ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่จุดกำเนิด กระบวนการผลิต ตลอดจนการใช้ประโยชน์
2. การใช้พลังงานของโลกและประเทศไทยในปัจจุบัน ความสำคัญของพลังงานทางเลือก อาทิ ถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์ Shale Gas หินน้ำมัน ทรายน้ำมัน พลังงานหมุนเวียน และเชื้อเพลิงชีวภาพ
3. เรื่องราวเกี่ยวกับความตระหนักรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อาทิ ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก การประหยัดพลังงาน เป็นต้น

หนังสือ “ท่องโลกพลังงานน่ารู้” พร้อมเทคโนโลยีเสมือนจริงเล่มนี้ พร้อมให้ผู้อ่านทุกท่านได้ร่วมสนุกและเรียนรู้เรื่องราวพลังงานต่างๆ เพียงดาวน์โหลด "AR Petroleum" Application ฟรี! ที่ App Store วันนี้!!!

อุปกรณ์และข้อกำหนดระบบปฏิบัติการ (OS)
เมื่อต้องการฟังเสียงและชมภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเสมือนจริง ผู้อ่านต้องมีหนังสือเล่มนี้และอุปกรณ์ที่รองรับข้อกำหนดระบบปฏิบัติการ (OS) ดังนี้
1. อุปกรณ์ Apple ในระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป ทั้ง iPhone และ iPad

หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อได้ที่ E-mail: ARpetroleum2015@gmail.com