1238612962

HD protechvn

Developed by YONGLONG JI
Free


Screenshots

App Details

Developer
YONGLONG JI
Price
Free
Version
1.1.1.0
File Size
26.94 MB
Release Date
2017-05-22 13:50:58
Version Updated Date
2017-11-13 21:44:38
Release Notes
language problem
Languages
  • English
  • French
  • Japanese
  • Korean
  • Chinese
  • Chinese
  • Vietnamese
compatibility
Minimum iOS Version 8.0 - iPad2Wifi-iPad2Wifi - iPad23G-iPad23G - iPhone4S-iPhone4S - iPadThirdGen-iPadThirdGen - iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G - iPhone5-iPhone5 - iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen - iPadFourthGen-iPadFourthGen - iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G - iPadMini-iPadMini - iPadMini4G-iPadMini4G - iPhone5c-iPhone5c - iPhone5s-iPhone5s - iPadAir-iPadAir - iPadAirCellular-iPadAirCellular - iPadMiniRetina-iPadMiniRetina - iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular - iPhone6-iPhone6 - iPhone6Plus-iPhone6Plus - iPadAir2-iPadAir2 - iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular - iPadMini3-iPadMini3 - iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular - iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen - iPhone6s-iPhone6s - iPhone6sPlus-iPhone6sPlus - iPadMini4-iPadMini4 - iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular - iPadPro-iPadPro - iPadProCellular-iPadProCellular - iPadPro97-iPadPro97 - iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular - iPhoneSE-iPhoneSE - iPhone7-iPhone7 - iPhone7Plus-iPhone7Plus - iPad611-iPad611 - iPad612-iPad612 - iPad71-iPad71 - iPad72-iPad72 - iPad73-iPad73 - iPad74-iPad74 - iPhone8-iPhone8 - iPhone8Plus-iPhone8Plus - iPhoneX-iPhoneX - iPad75-iPad75 - iPad76-iPad76

App Description

Phần mềm được sử dụng cho các dòng camera ip giao thức p2p do công ty công nghệ đỉnh cao hợp tác phát triển . HDprotech camera được tích hợp công nghệ Plug and Play mới nhất ,cho ra chất lượng hình ảnh sắc nét và âm thanh trung thực .